за мен

Съставен от хора, които имат отношение към здравословното хранене и начин на живот, ние се стремим към непрекъснато усъвършенстване, с постепенно увеличаване на нашите производствени мощности, гамата от продукти и тяхното разпространение в страната и чужбина. Освен това целият цикъл на производство, суровини, технологии и иновации, по наше мнение, ще доведе до по-устойчиво променящите се навици, поведение и нива на живота на хората в положителна посока.